Rritja e 34 tek stafi veteran
27 Gaziantep

GAZİULAŞ Personeli në përqindje 34 Zam

Marrëveshja kolektive e negociatave është nënshkruar midis Bashkisë Metropolitane Gaziantep dhe Bashkimit të Punës Öz-Tokmak të lidhur me Hak-Is. Gaziantep Transportation Inc. (GAZİULAŞ) mori një ngritje 34 për shkak të kontratës së nënshkruar. Bashkia Metropolitane e Gaziantep, duke ju drejtuar punonjësve në ceremoninë e nënshkrimit të mbajtur në Restorantin e Kështjellës [Më shumë ...]