Guvernatori i batman sahin tha që vullneti politik do të fillojë për rreze
72 Batman

Guvernatori i Batmanit Şahin Raybus për 'vullnetin politik është një domosdoshmëri' tha ai

Guvernatori i Batmanit, Hulusi Şahin shprehu pikëpamjet e tij për fushatën që kemi filluar për shndërrimin e shinave të trenit në hekurudha në hekurudhën Batman Dijarbakir. Batman do të zvogëlojë numrin e automjeteve dhe ndotjen e ajrit në hekurudhën e Dijarbakir, duke shpëtuar qytetarët nga kostoja e rrugëve të ngarkuara, të sigurta, të shpejta dhe të lira [Më shumë ...]