Përmirësime në shërbimet e transportit për personat me aftësi të kufizuara
06 Ankara

Përmirësimet në Shërbimet e Transportit për Personat me Aftësi të Kufizuara

Përmirësimet në Shërbimet e Transportit për Personat me Aftësi të Kufizuara; Ministri Turhan, në hapin e dytë të el Le të dëgjojmë fëmijët tanë, të ndryshoni projektin kapsamında të jetës së tyre brenda fushëveprimit të transportit pa pengesa të elsizit, turizmit të papenguar, jetës së papenguar ”, 20 siguron tren me shpejtësi të lartë për individët me nevoja të veçanta. [Më shumë ...]