tërmeti i Stambollit filloi calistayi
34 Stamboll

Filloi Punëtoria e Tërmetit të Stambollit

Kryetari i Bashkisë Metropolitane të Stambollit Ekrem ğmamoğlu'nun Punëtoria e Tërmetit filloi me fjalën hapëse, të gjitha aspektet e rrezikut të tërmetit të Stambollit janë investuar në tryezë. Rezistenca ndaj tërmetit të ndërtesave dhe trajnime për katastrofat, mendimi i përbashkët i ekspertëve vendas dhe të huaj [Më shumë ...]

izmit rrugët e gjirit po modernizohen
41 Kocaeli

Rrugët e fshatit Izmit po modernizohen

Rrugët e fshatit Izmit po modernizohen; Bashkia Metropolitane Kocaeli, e cila i kushton shumë rëndësi projekteve të transportit, kryen punë të mirëmbajtjes, riparimit dhe rinovimit në fshatra, si dhe në qendrat e qytetit. Infrastruktura funksionon në këtë drejtim [Më shumë ...]