rregullimi i sediljeve në vagonat ankaray
06 Ankara

ANKARAY Vende në vagona

Drejtoria e Përgjithshme e Komunës Metropolitane e Ankarasë po bën një studim me dy zgjedhje për të mbajtur vendet ekzistuese të dyfishtë në vagonat ANKARAY ose për të kaluar në sistemin e ulëseve të reja. Shërbyer midis Dikimevi dhe AŞTİ [Më shumë ...]

Sipas raportit të raportit, dcdd dëmton dëmtuesin
06 Ankara

Humbjet e TCDD Sipas Raportit të TCA

TCA ka identifikuar parregullsi të konsiderueshme në llogaritë e TCDD, e cila është sjellë nga aksidentet në vitet e fundit. Llogaria e arkëtueshme bazuar në kursin e këmbimit nëntë vjet më parë, institucioni humbi 72 milion TL Auditorë të Gjykatës së Auditorëve që ekzaminojnë TCDD [Më shumë ...]