Universiteti Balıkesir do të rekrutojë staf akademik

universiteti balikesir do të rekrutojë staf akademik
universiteti balikesir do të rekrutojë staf akademik

Në përputhje me nenet përkatëse të Ligjit të numëruar 2547 dhe Rregulloren për Procedurat dhe Parimet e Provimeve të Hyrjes që do të Zbatohen në Detyrat e Personelit Akademik Përvec Stafit Akademik të botuar në Gazetën Zyrtare të datës 09.11.2018 dhe të numëruar 30590, Stafi Mësimor 1 do të merret në njësitë akademike të Universitetit Balıkesir

KUSHTET E PENRGJITHSHME DHE SPECIALE:

1- Të mbash kushtet e përcaktuara në nenin 657 të Ligjit 48
Të paktën 2 nga 70-ALES, një rezultat minimal i 50 nga provimi qendror i gjuhës së huaj të pranuar nga Këshilli i Arsimit të Lartë, ose i barabartë me një provim ekuivalent. Rezultati ALES konsiderohet si 70 në fazat e para-vlerësimit dhe vlerësimit përfundimtar të aplikantëve që dëshirojnë të përfitojnë nga përjashtimi i provimit qendror.
3- Kandidatët që aplikojnë për stafin mësimor duhet të kenë një master master pa tezën. Të diplomuarit jo-tezë emërohen në stafin akademik për tre vjet. Në këtë kontekst, ata që janë emëruar u kërkohet të përfundojnë programet e masterit me teza në fushat e tyre gjatë periudhës së detyrës. Ata që nuk mund të përfundojnë programin e masterit me teza në fushat e tyre brenda afatit nuk do të ri-caktohen.
4- Tabela e ekuivalencës së Bordit të Arsimit të Lartë do të përdoret për të përcaktuar ekuivalencën e sistemeve të klasës 4 dhe 5 me sistemin e klasës 00 që do të përdoret në llogaritjen e gradës së diplomimit universitar, në fazat e para-vlerësimit dhe vlerësimit përfundimtar.

Programi i provimit:

Data e publikimit: 09.12.2019
Data e fillimit të aplikimit: 09.12.2019
Afati i Aplikimit: 23.12.2019
Data e Shpjegimit të Rezultatit të Para-Vlerësimit: 25.12.2019
Data e Provimit të Hyrjes 27.12.2019
Përshkrimi i rezultatit të vlerësimit përfundimtar: 30.1.20 |
Sitentemet Site ku rezultatet do të shpallen: personel.balikesir.edu.t është

DOKUMENTET E KRKUARA N IN K APRKES:

1- Formulari i Aplikimit Dokumenti i Rezultatit 2-ALES (Kodi i Kontrollit të Rezultatit)
3 - Certifikatë e Rezultatit të Huaj të Huaj
4- Rifilloni
5- Certifikata e Diplomimit ose mostra e diplomës (universitare, e diplomuar, doktoratë) 6- Transkript universitar
7- Certifikatë e statusit ushtarak (për kandidatët meshkuj)
8- Fotokopje e kartës së identitetit
9- Foto (1 copë)
l0- Certifikata e Operacionit + Letra SSI ose tabela e shërbimit e aprovuar zyrtarisht
l 1- Publikime Shkencore (nëse ka)

Për detaje të reklamës CLICK HERE

Kërkimi i lajmeve hekurudhore

Bëhu i pari që komenton

Comments