Komanda e rojes bregdetare për të blerë oficer të imët

komanda e sigurisë bregdetare që të porositet oficer
komanda e sigurisë bregdetare që të porositet oficer

Aplikimet do të bëhen online në mes datave të datës 04-21 shkurt 2020 në mënyrë që të plotësojnë nevojat e oficerit të vogël / të aktiv aktiv / të kontraktuar të Komandës së Përgjithshme të Komandës së Përgjithshme dhe të oficerit të imët të kontraktuar mashkull / femër të imët. Detaje për furnizimin; www.jandarma.gov.t është, www.sg.gov.t është, www.jsga.edu.t është ve www.dpb.gov.t është Itshtë thënë në "2020 Komanda e Përgjithshme e Komandës së Xhandarmërisë / Udhëzuesi i Zbatimit të Oficerit të Kontaktuar me Petty" dhe "Udhëzuesi i Zbatimit të Komandës / Ndërhyrjes së Rojeve Bregdetare 2020".

1. KQURKESAT P FORR ZBATIM:


a. Aplikimet janë vetëm https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Do të realizohet përmes portalit e-qeverisjes përmes adresës së internetit, përmes sistemit të furnizimit të personelit të Akademisë së Xhandarmërisë dhe Rojes Bregdetare. Aplikimet e bëra me postë ose personalisht jashtë mjedisit të internetit nuk do të merren parasysh.

b. Aplikantët u kërkohet të aplikojnë pasi të plotësojnë "Udhëzimet për Aplikantët" e plotë.

c. Aplikimet do të fillojnë në 04 shkurt 2020 dhe do të përfundojnë në 21 shkurt 2020, në ora 16:00.

d. Sistemi i Rekrutimit të Personelit të Akademisë së Xhandarmërisë dhe Rojes Bregdetare do të futet përmes portës së qeverisë elektronike me fjalëkalim të qeverisë elektronike, nënshkrim celular, nënshkrim elektronik, letërnjoftim turk ose mundësi bankare në internet.

2. KUALIFIKIMET P FORR KANDIDAT:

a. Duke qenë një qytetar i Republikës së Turqisë.

b. Për tu diplomuar në programet e arsimit të specifikuar në Udhëzimet e Aplikimit, për t'u diplomuar nga institucionet e arsimit të lartë jashtë vendit, ekuivalentimi i të cilit pranohet nga Këshilli i Arsimit të Lartë ose të jetë në gjendje të diplomojë deri në 04 Gusht 2020, data e regjistrimit të përkohshëm.

c. Për ata që kanë mbaruar departamentet e gradave universitare ose të asociuar, të përcaktuara në udhëzuesin për Komandën e Përgjithshme të Xhandarmërisë, ose që mund të diplomojnë deri më 04 gusht 2020, ata nuk kanë mbushur moshën njëzet e shtatë (01) nga 2020 janari i vitit 27 (ata të lindur pas 01 janarit 1993), pasuniversitar Sipas regjistrimit të pakorrigjuar të popullatës për ata që kanë mbaruar arsimin e tyre, të mos jenë tridhjetë e dy (32) vjeç (lindur në ose pas 01 Janarit 1988),

d. U diplomua në departamente të gradave të asociuar për Komandën e Rojes Bregdetare ose 04 Gusht 2020
Sipas regjistrimit të pakorrigjuar të popullsisë për ata që mund të diplomojnë deri më 01 janar
Të mos jetë njëzet e shtatë (2020) vjeç që nga viti 27 (lindur më ose pas 01 Janarit 1993),

d. Hetimi i sigurisë dhe hulumtimi në arkiv janë pozitive,

e. Të mos mbetesh shtatzënë,

f. Të mos ndahen ose largohen nga Forcat e Armatosura Turke, Komanda e Përgjithshme e Xhandarmërisë dhe Komanda e Rojes Bregdetare si oficerë, nastsubay, xhandarmëri ekspert, ekspert ose shef / oficer i kontraktuar,

g. www.jandarma.gov.t është, www.sg.gov.t është, www.jsga.edu.t është ve www.dpb.gov.t është Për t'iu përgjigjur kushteve të aplikimit të cekura në "Udhëzuesin e Aplikimit për Zyrtar të Mbrojtjes së Përbashkët / Mbrojtjes së Përbashkët të 2020" të botuar në adresat e internetit dhe "Udhëzuesin e Zbatimit të Zyrtarit të Zyrtar të Rregulluar / Kontraktuar për SSI 2020".

3. Vendi, koha dhe forma e aplikimit:

a. referencat https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Një fjalëkalim i qeverisë elektronike, nënshkrimi celular, nënshkrimi elektronik, karta identiteti TR ose bankingu i Internetit do të futen midis 04 dhe 21 shkurt 2020 përmes portalit të qeverisë elektronike përmes sistemit të furnizimit të personelit të Akademisë së Xhandarmërisë dhe Rojes Bregdetare.

b. Lista e kandidatëve, aplikacioni i të cilave është pranuar dhe ka të drejtë të marrë pjesë në provimet e përzgjedhjes dhe parimet e aplikimit, njoftimin për shpalljen e tarifës së provimit, qendrën e provimit, datën e provimit dhe të gjitha njoftimet e tjera https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris do të njoftohen nga adresat e internetit.

c. Aplikimet nuk duhet të bëhen pa lexuar udhëzimet e aplikimit. Kandidati është përgjegjës për gabimet dhe keqpërfaqësimet që mund të bëhen gjatë aplikimit dhe pasojat negative të mos ndjekjes së njoftimeve.

4. INFORMACIONI KONTAKT:

a. Informacioni i Kontaktit: Xhandarmëria dhe Akademia e Rojes Bregdetare (JSGA) Campus JSGA Presidencës Komanda e Qendrës së furnizimit të personelit Komanda Beytepe / Çankaya / ANKARA TEL: (0312) 464 4836

b. Adresat zyrtare të Internetit:
(1) Komanda e Përgjithshme e Xhandarmërisë: www.jandarma.gov.t është
(2) Xhandarmëria dhe Kryesia e Akademisë së Rojes Bregdetare: www.jsga.edu.t është
(3) Komanda e Rojes Bregdetare: www.sg.gov.t është

Për detaje të reklamës CLICK HEREKërkimi i lajmeve hekurudhore

Bëhu i pari që komenton

Comments