Ministria e Arsimit Kombëtar do të rekrutojë 19910 mësues të kontraktuar

Ministrat e Arsimit Kombëtar kontraktuan mësimdhënës
Ministrat e Arsimit Kombëtar kontraktuan mësimdhënës

Ministria e Arsimit Kombëtar deklaroi se 19990 mësues që do të rekrutohen do të punësohen si mësues të kontraktuar brenda Ministrisë për të punuar në degë dhe krahina të ndryshme.


Ligji Nr. 657 për nëpunësit civilë, Dekreti Ligji Nr. 652, Parimet në lidhje me punësimin e personelit të kontraktuar, Rregulloret e përgjithshme mbi provimet për emërimet për herë të parë, Rregullorja për punësimin e mësuesve të kontraktuar, Departamenti i Mësimdhënies dhe Stërvitjes i Ministrisë së Arsimit Kombëtar. Vendimi i Bordit Nr. 20.02.2014, datë 9 dhe shtojca e tij mbi Parimet e Leximit janë përgatitur në përputhje me parashikimet në orar. Dispozitat e legjislacionit përkatës janë të vlefshme për çështjet që nuk përfshihen në njoftim.

Kualifikimet e kërkuara për kandidatët e mësuesve

1. Për të përmbushur kushtet e përgjithshme të përcaktuara në nenin 657 të Ligjit për nëpunësit civil, me nr. 48,

2. Të jesh një qytetar turk (nga qytetarët turq nuk kërkohet që të jenë shtetas turq për Republikën Turke të Qipros Veriore).

3. Të ketë të drejtë që zona të caktohet sipas Vendimit të Bordit Nr.20.02.2014 të datës 9 të Bordit të Edukimit dhe Bordit të Edukimit për përcaktimin e atyre që do të emërohen si mësues,

4. Përfunduar me sukses një nga Programet e Masterit të Arsimit të Mesëm të Shkollës së Mesme ose Programi i Formimit Pedagogjik / Programi i Certifikimit të Edukimit të Formimit Pedagogjik, duke përjashtuar ata që mbarojnë programet e arsimit të lartë që përbëjnë burimin e mësimdhënies, nuk do të caktohen në fushat ku nuk plotësojnë nevojën,

5. Ekuivalentimi i institucioneve të arsimit të lartë dhe / ose dokumenteve të formimit pedagogjik të të diplomuarve nga institucionet e arsimit të lartë jashtë vendit nga Drejtoria e Këshillit të Arsimit të Lartë me institucionet ose programet e arsimit të lartë në vend,

6. Të ketë shënuar 2018 ose më shumë përsa i përket llojeve të pikëve (KPSSP2019 dhe KPSSP10- KPSSP121) për zonën që do të caktohet në Provimin e Përzgjedhjes së Personelit Publik të mbajtur në 120 ose 50,

7. Të mos jetë dënuar të pushohet nga shërbimi civil ose profesioni mësimor,

8. Emërohet si mësues kontrate sipas nenit 657 / B të ligjit nr. 4; Sidoqoftë, gjatë punës si mësues kontrate me ata që emërimet e të cilëve janë anuluar, të ketë përfunduar një vit pritjeje nga dita e fundit e aplikimit, për sa i përket atyre që kontratat e të cilëve janë përfunduar,

9. Për të mos punuar akoma si mësues kontrate brenda objektit të Nenit 657 / B të Ligjit Nr. 4 në Ministrinë tonë ose ndonjë institucion dhe organizatë publike, do të kërkohen kushtet.

Formulari dhe data e aplikimit për rekrutimin e mësuesve

  • Data e marrjes së Preferencave të Qendrës së Provimeve Para-Aplikimit dhe Oral 1 - 12 Qershor 2020
  • Data e shpalljes së Qendrave të Provimeve për kandidatët për të marrë provime me gojë 22 qershor 2020
  • Provimet me gojë mbahen më 6 - 25 korrik 2020
  • Data e shpalljes së rezultateve të provimit gojor 28 korrik 2020
  • Data e marrjes së preferencave të emërimeve 31 gusht 2020 - 4 shtator 2020
  • Rezultatet e Njoftimit Shpallja 8 Shtator 2020

Për detaje të reklamës CLICK HEREBëhu i pari që komenton

Comments