Ministria e Bujqësisë dhe Pylltarisë për të Blerë 13 specialistë të kontraktuar të IT

Ministria e Bujqësisë dhe Pylltarisë kontraktoi ekspertë të TI për t'u rekrutuar
Ministria e Bujqësisë dhe Pylltarisë kontraktoi ekspertë të TI për t'u rekrutuar

Ministria e Bujqësisë dhe Pylltarisë, për t’u punësuar në kuadër të Departamentit të Përpunimit të të Dhënave, në Shtojcën 375 të Dekretit Ligji Nr. 6 dhe bazuar në këtë artikull, në Njësitë e Përpunimit të Informacionit në shkallë të gjerë të Institucioneve Publike dhe Organizatave të botuara në Gazetën Zyrtare të datës 31.12.2008 dhe numëruar 27097. Në përputhje me nenin e 8-të të Rregullores për parimet dhe procedurat e punësimit të stafit të kontraktuar të TI-së, 13 (trembëdhjetë) Stafi i TI me Kontratë do të rekrutohen nga vendosja që do të kryhet sipas urdhrit të suksesit të provimit me gojë që do të zhvillohet nga Ministria jonë.

KUSHTET E ZBATIMIT


a) Për plotësimin e kushteve të përcaktuara në nenin 657 të Ligjit për nëpunësit civil, me nr. 48,

b) Të diplomojë në inxhinierinë kompjuterike katër vjeçare, inxhinierinë e programeve kompjuterike, inxhinierinë elektrike, inxhinierinë elektronike, departamentet e inxhinierisë elektrike-elektronike dhe inxhinierisë industriale të fakulteteve ose institucioneve të arsimit të lartë, ekuivalentimi i të cilave është pranuar nga Këshilli i Arsimit të Lartë,

c) Departamentet e pranuara nga departamentet e inxhinierisë së fakulteteve që ofrojnë arsim për katër vjet përveç atyre të përmendura në nënparagrafin (b), departamentet e shkencës-letërsisë, arsimit dhe shkencave arsimore, departamentet që ofrojnë arsim në kompjuter dhe teknologji, dhe departamentet e statistikave, matematikës dhe fizikës, të diplomuar në teori të arsimit të lartë, (të diplomuarit e departamentit të përmendur në këtë seksion mund të aplikojnë për 2 herë kufirin mujor të pagës së kontratës bruto)

d) Të kesh së paku 3 (tre) vjet përvojë profesionale për softuer, hartim dhe zhvillim të programeve kompjuterike, menaxhimin e këtij procesi ose për instalimin dhe menaxhimin e sistemeve të rrjetit në shkallë të gjerë, të paktën 5 (pesë) vjet për të tjerët, (Në përcaktimin e përvojës profesionale, personeli i shërbimit, personeli i të cilit i nënshtrohet Ligjit Nr. 657 si Stafi i Informacionit ose neni 4 i të njëjtit ligj dhe statusi kontraktues, objekt i Dekretit Ligji Nr. 399 dhe periudhat e shërbimit të dokumentuara si Stafi i TI në sektorin privat, i nënshtrohen Institucionit të Sigurimeve Shoqërore)

d) Të dokumentojnë se ata dinë të paktën dy nga gjuhët e tanishme të programimit, me kusht që ata të kenë njohuri për harduerin e periferikëve të kompjuterit dhe administrimin dhe sigurinë e vendosur të rrjetit,

e) Nëse kandidati aktiv nuk ka mbushur moshën e shërbimit ushtarak ose ka mbushur moshën e shërbimit ushtarak, ai ka shërbyer shërbimin ushtarak aktiv ose është liruar ose shtyrë ose transferuar në klasën e rezervës.

METODA E APLIKIMIT, VENDI DHE DATA

Aplikantët mund të aplikojnë vetëm në njërën prej pozicioneve të shpallura. Pasi të jenë plotësuar plotësisht dhe saktë dokumentet e deklaruara në njoftim,

aplikimet së bashku; Midis 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresë

do të bëhet në mënyrë elektronike. Meqenëse aplikimet do të pranohen në mënyrë elektronike postë Aplikimet përmes ose personalisht nuk do të pranohen.

Meqenëse aplikimet do të bëhen me fjalëkalimin e qeverisë elektronike, kandidatët (www.turkiye.gov.t është) duhet të gjendet llogaria. Për të përdorur llogarinë e përmendur, kandidatët duhet të marrin një fjalëkalim të qeverisë elektronike. Kandidatët, personalisht aplikojnë zarfin që përmban fjalëkalimin e qeverisë elektronike nga Drejtoritë Qendrore të PTT.

Për detaje të reklamës CLICK HEREBëhu i pari që komenton

Comments