Ngjarjet e hekurudhave 2019

SmartCity SmartCity
Expo Kongresi Botëror
19-21 nëntor 2019
Spanjë / Barcelona
:)

Ngjarjet e hekurudhave 2020

x CityCreationBanner
3. Mjedisi dhe Shëndeti i Qytetit - 2-4 Prill 2020 - mirzmir