rruga e kanalit të istanbulit
34 Stamboll

Projekti i Kanalit në Stamboll

Canal Project Istanbul: Projektet Mega Channel Stamboll të Turqisë vazhdojnë të ndodhin zhvillime të fundit minutë në projekt. Ndërsa viktimat e Kanal Stamboll janë në pritje të datës së saktë që do të shpallet në projekt, data e gërmimit të parë [Më shumë ...]