projekti i trenit të shpejtë Bursa Këshilli Ministror gundeminde
16 Bursa

Projekti i Trenit me Shpejtësi të Lartë Bursa është në Agjendën e Këshillit të Ministrave

Projekti i Trenit me Shpejtësi të Lartë Bursa është në Axhendën e Këshillit të Ministrave; Komisioni i Transportit, i cili është formuar nga Mehmet Albayrak, Shefi i Degës së Bursa të Dhomës së Inxhinierëve Civil, synon të prodhojë dhe të sigurojë sugjerime nën lentet e transportit urban. Në të kaluarën ında Kur binarët hekurudhor u hoqën nga Ura e Osmangazit [Më shumë ...]