Nuk është fjala për prodhimin e makinës shtëpiake e cila është e rëndësishme, por për të vendosur në mënyrë korrekte rrjetin e shitjeve.
34 Stamboll

Gjëja e rëndësishme nuk është të prodhoni makina shtëpiake, por të vendosni në mënyrë korrekte rrjetin e shitjeve

Akademia e Ndryshimeve të Korporatave, e cila përcakton me qëllim ofrimin e shërbimeve më të besueshme të mentorimit për kompanitë që synojnë të zhvillojnë në qëndrueshmëri dhe shkathtësi korporative, dhe të bëjë një ndryshim me Arkitektët e saj të Ndryshimit, vazhdon takimet e saj për ndarjen e industrisë. [Më shumë ...]