patriotë femra
HEKURUDHOR

Çfarë është Vatman?

Isfarë është Vatman, çfarë funksionon, si të bëhet? : Treni për automjetet e pasagjerëve të përdorura në transportin e udhëtarëve urbane, duke lëvizur në shina speciale që nuk janë parashikuar në rrugë dhe që funksionojnë me energji elektrike [Më shumë ...]