Universiteti Galatasaray do të punësojë personel me kontratë

universiteti galatasaray do të kontraktojë personelin
universiteti galatasaray do të kontraktojë personelin

Ligji 657 për nëpunësit civilë. Shtojca 4 e Rregullores për punësimin e personelit të kontraktuar të botuar në Gazetën Zyrtare nr. Një total i personelit me kontratë 06.06.1978 (pesë) do të rekrutohet në pozicionet vijuese, sipas paragrafit (b) të artikullit.

KUSHTET E PRGJITHSHME DHE SPECIALE

a) 657 Nr. Ligji i shërbyesve civilë Neni 48 për të përmbushur kërkesat.

b) Hetimi i sigurisë dhe / ose hulumtimi arkivor të jetë pozitiv

c) Mos marrje pensioni ose pension pleqërie nga ndonjë Institucion i Sigurimeve Shoqërore.

ç) Për Ligjin nr. 657 të nëpunësve civilë. pa cënuar dispozitat e nenit.

Për detaje të reklamës CLICK HERE

Kërkimi i lajmeve hekurudhore

Bëhu i pari që komenton

Comments